+420 777 861 977janaklementova@cardealer.cz

Podpora marketingu

Promyšlený marketing je bez nadsázky investicí do budoucnosti vaší firmy. Prodejcům aut pomáhá získat nové zákazníky, lepší pozici na trhu i převahu nad konkurencí. Nepodceňujte sílu marketingu v prostředí malých firem – pomůžeme vám naplno využít všech možností, které nabízí.

Jak na efektivní marketing?

Marketing pro malé firmy stavíme na 5 osvědčených principech. Pomáháme tak klientům plnit prodejní cíle bez neefektivně vynaložených nákladů.

Orientace na zákazníka
Nejsilnější zbraň a konkurenční výhoda, díky které malé firmy vyhrávají nad mnohem větší konkurencí. Klíčem k úspěchu je využít orientaci na zákazníka v krátkém i dlouhém období. Pokud se naučíte naslouchat zákazníkům a poznat jejich skutečné potřeby, máte napůl vyhráno.

Flexibilita
V malých firmách panují ideální podmínky pro flexibilní a tvořivá řešení. Snadno tak můžete získat náskok před konkurencí při monitorování trhu a předvídání změn.

Komunikace se zákazníky
Aktivní kontakt se zákazníky je pro firmy cenným zdrojem informací o jejich skutečných představách. Navíc bez drahých marketingových výzkumů a neúměrného úsilí.

Aktivní přístup
Snaha o rozvoj firmy a aktivní přístup vedení je motorem, který uvádí do pohybu marketingovou strategii.

Integrace marketingu do života firmy
Marketingové aktivity je důležité integrovat do všech činností v rámci podniku. Každý zaměstnanec totiž kvalitou odvedené práce ovlivňuje úspěšnost celé firmy a její pověst mezi zákazníky. 

Malým firmám se vlastní marketingové oddělení obvykle nevyplatí. Interní tým je navíc náročnější na řízení a vyžaduje průběžné investice do vzdělávání. Mnohem efektivnější je proto svěřit tuto práci externím specialistům.

Začínáme marketingovým plánem

Přínosy marketingového plánu řada podnikatelů podceňuje. Výzkumy však potvrzují, že mezi nejčastější příčiny neúspěchů malých firem patří chybějící výrobní a obchodní strategie spojená s mylnou představou o velikosti trhu nebo podceněním výběru okamžiku pro zahájení podnikání.

Klientům proto doporučujeme založit marketingové aktivity na promyšleném plánu. Získáte tak průvodce za novými zákazníky a podrobné plány do nejbližší i vzdálené budoucnosti. Dobře zpracovaný marketingový plán navíc pomáhá:

 • odhalit slabé a silné stránky vašeho marketingu,
 • objevit vznikající problémy a včas na ně reagovat,
 • informovat a motivovat zaměstnance,
 • efektivně dosahovat firemních a prodejních cílů,
 • najít neporazitelnou konkurenční výhodu.

Nabízíme kompletní servis

 • Vytvoření marketingového plánu (strategie) a jeho implementace
 • Zpracování plánu jednotlivých aktivit a určení odpovědnosti
 • Vytipování marketingových cílů v krátkém i dlouhém období
 • Komplexní průzkumy trhu a analýzy marketingového prostředí
 • Realizace a řízení marketingových aktivit

Proč právě my?

 • Poradíme vám, jak investovat do marketingu efektivně a účelně
 • Známe specifika marketingové komunikace v malých firmách
 • V případě potřeby umíme nahradit interní marketingový tým
 • Specializujeme se na marketing pro prodejce automobilů

Stále váháte?

Potřebujete oslovit nové zákazníky a získat náskok před konkurencí? Využijte naše zkušenosti s marketingem pro malé firmy. Kontaktujte nás třeba hned – nezávazně vám poradíme, jak efektivně rozvíjet vaše marketingové aktivity.

Mám zájem